0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

ĐÔI CHIM CHÂN SỨ TRẮNG.

  • 800.000 đ
Số lượng
  • ngang 37cm*cao 20cm*sâu 6cm
  • sứ trắng phủ sơn bóng và hơp sứ phủ chrome