0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

MÔ HÌNH VŨ TRỤ.

  • 1.440.000 đ
Số lượng

mô hình trái đất: 17*17* cao 26cm: 490,000

mô hình ông sao: 14,5*7* cao 28cm: 480,000.

mô hình mặt trăng: 10*7,5*cao 32,5cm: 470,000.

  • rèn sắt mạ chome + tạo hình bột đá